Добре дошли!

Медицински център II Бургас ЕООД

Благодарим Ви, че посетихте сайта на Клинична лаборатория към Медицински център II - Бургас - ЕООД. На този сайт можете да намерите информация: за нас, за контакти, цени и услуги.

За пациентите е достъпна електронна справка за проверка по интернет на резултатите от лабораторните изследвания, достъпа им се осигурява посредством номер на пробата, предоставен от лабораторията и единен граждански номер (ЕГН)

За лекарите е достъпна електронна справка за проверка на резултатите на всичките им пациенти, достъпа им се осигурява посредством уникален идентификационен номер (УИН) и единен граждански номер (ЕГН).

Заповядайте отново!